Polityka prywatności

Zasady

Czytając, przeglądając czy używając serwisu internetowego MPLC akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na stronie MPLC Polska

Administrator serwisu www.mplc.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z informacji udostępnianych przez MPLC lub wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.mplc.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności serwisu nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu www.mplc.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni to w większości przypadków imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą. 
Dane osobowe uzyskane poprzez formularze znajdujące się w serwisie www.mplc.pl, jak również inne zebrane przez nas dane użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Adresy IP

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwisu oraz analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających serwis. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi uzyskiwanymi od użytkowników serwisu, którzy podali swoje dane w formularzu na stronie serwisu.

Cookies

Serwis www.mplc.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, które nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu www.mplc.pl.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy poprzez formularze znajdujace się w serwisie www.mplc.pl Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności serwisu.

Odnośniki do innych stron

Serwis www.mplc.pl może zawierać odnośniki (linki) do innych stron WWW, będących własnością i prowadzonych przez inne podmioty. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że serwis www.mplc.pl nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki (linki) prowadzą przez nasz serwis. Wprowadzenie takiego odnośnika na stronie www.mplc.pl nie wiąże się z braniem odpowiedzialności za treść docelowej strony WWW oraz ochronę prywatności stosowaną przez podmiot prowadzący daną stronę.

Kontakt

e-mail: info@mplc.pl