Parasol Licencyjny®

Upowszechnienie sprzętu audiowizualnego w postaci wielkoformatowych telewizorów i projektorów, jak również nowe technologie i łatwy dostęp do internetu sprawiły, że filmy są coraz częściej wykorzystywane w warunkach innch niż kino i dom czyli poza dozwolonym użytkiem prywatnym

Wyświetlanie filmów wszędzie poza domem, bez względu na to gdzie, jak często, dla ilu widzów i czy chcemy pobierać opłaty za bilety czy nie, jest z definicji publicznym pokazem i wymaga posiadania zgody producenta czyli licencji.

Co to jest Parasol Licencyjny®?

Całoroczne pozwolenie na publiczne odtwarzanie filmów możesz uzyskać tylko dzięki Parasolowi Licencyjnemu®

Parasol Licencyjny® jest uniwersalną, zbiorczą licencją obejmującą repertuar ponad 950 producentów filmowych i telewizyjnych, w tym największe hollywoodzkie studia i wytwórnie niezależne. Licencjobiorca otrzymuje dostęp do katalogu setek tysięcy tytułów i możliwość publicznego ich wyświetlania, dowolnie często przez cały rok. 

W ramach Parasola Licencyjnego® można wykorzystywać wszelkie nośniki video legalnie wprowadzone do obrotu rynkowego (DVD, Blu-Ray, VCD i inne) bez względu na to kto jest właścicielem danego nośnika. Oznacza to, że film może zostać zakupiony, wypożyczony na czas pokazu lub przyniesiony z prywatnych zbiorów.

Parasol Licencyjny® przewiduje minimum formalności. Nie ma ograniczeń co do ilości i częstotliwości pokazów i nie ma konieczności raportowania tytułów oraz prowadzenia jakiejkolwiek innej uciążliwej dokumentacji.

Procedura uzyskania Parasola Licencyjnego® zawiera się w trzech krokach. Po pierwsze należy wypełnić formularz licencyjny określający miejsce odbywania się pokazów. Po drugie należy podpisać umowę licencyjną. Na koniec wystawiamy certyfikat licencyjny i fakturę.

Certyfikat licencyjny wydawany jest na okres jednego roku od daty wskazanej przez Licencjobiorcę. Jednorazowa roczna opłata uzależniona jest od warunków infrastruktury i skali działalności. Obliczana jest na podstawie pojemności miejsca przeznaczonego do pokazów i maksymalnej ilości widzów. Na ogół nie przekracza ona kilkukrotnej wartości licencji na pojedynczy pokaz filmu.

W szczególnych przypadkach licencja może zostac wydana na okres krótszy niż jeden rok. Dotyczy to specjalnych wydarzeń i eventów. Eventowy Parasol Licencyjny® jest ograniczony ramami trwania eventu.

Uwaga!

Parasol Licencyjny® to licencja niekomercyjna czyli nie dla kin, a na potrzeby pokazów na mniejszą skalę. Nie uprawnia ona do pobierania opłat za bilety ani do podawania informacji o pokazach z wykorzystaniem tytułów za pomocą reklamy skierowanej do nieokreślonego odbiorcy. Jest za to nieporównywalnie tańsza i "prostsza w obsłudze". MPLC udziela również licencji komercyjnych na konkretne tytuły, ale jedynie w przypadku ograniczonej liczby producentów


Wybierz jeden z poniższych linków:

Znajdź swój rodzaj działalności i dowiedz się więcej na temat Parasola Licencyjnego®
Uzyskaj jednorazową licencję na pojedynczy pokaz konkretnego tytułu