NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

 

Q: Prowadzę małą klubokawiarnię. Do pokazów filmowych wykorzystuję kupione z legalnego źródła płyty DVD lub filmy dostępne w serwisach VOD za które uiszczam opłaty. Czy nadal potrzebuję licencji żeby wyświetlać je publicznie?

A: Tak. Ani wypożyczenie ani kupno filmu nie uprawnia do wyświetlania innego niż dozwolony użytek prywatny. Na oryginalnych opakowaniach filmu i przed nagraniami znajdują się ostrzeżenia mówiące o tym, że film przeznaczony jest tylko do użytku domowego. Takie ostrzeżenia znajdują się również w regulaminach serwisów VOD. 

 

Q: Planuję zorganizować bezpłatne pokazy filmowe w ramach kina plenerowego. Czy potrzebuję licencji jeżeli nie będziemy pobierać opłat za bilety?

A: Tak. Licencja jest wymagana dla wszystkich pokazów publicznych bez względu na to czy pobiera się opłaty za bilety czy nie.

 

Q: Korzystamy z telewizji kablowej/satelitarnej. Czy potrzebujemy licencji na publiczne odtwarzanie?

A: Tak. Regulaminy świadczenia usług dostawców telewizji kablowej i umowy abonenckie, uprawniają abonentów do korzystania z usług telewizji kablowej wyłącznie na użytek własny oraz w lokalu, który ze względu na swój charakter nie jest dostępny dla większej - nieograniczonej czy ograniczonej - grupy osób. Publiczne odtwarzanie programów telewizji kablowej w miejscu publicznym wykracza poza tak zdefiniowany “użytek własny”, a zatem może naruszać postanowienia tych umów/regulaminów. Publiczne odtwarzanie filmów nadawanych w telewizji bez licencji stanowi również naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że odtwarzający udowodni, że może prowadzić taką działalność zgodnie z prawem.

 

Q: Reprezentuję organizację pożytku publicznego. Chcemy odtwarzać bajki na dużym ekranie dla dzieci w świetlicy. Czy muszę wykupić licencję?

A: Tak. Licencji potrzebuje każdy kto publicznie odtwarza filmy z nośników wideo przeznaczonych do użytku domowego. Organizacje pożytku publicznego nie są objęte żadnym wyłączeniem dotyczącym publicznego odtworzenia utworu przewidzianym w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Q: Organizujemy w szkole Wieczory Filmowe np. z okazji Halloween czy Walentynek. Czy możemy jako szkoła skorzystać z tzw. Wyjątku Edukacyjnego?

A: Nie. Szkoła również potrzebuje w tego typu przypadkach licencji. Tzw. Wyjątek Edukacyjny czyli Art. 27 Ustawy umożliwia szkołom korzystanie z rozpowszechnionych utworów chronionych prawami autorskimi i pokrewnymi  wyłącznie w celach dydaktycznych. Cele te należy ujmować ściśle. Wynikają one z podstawy programowej określonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz przyjętych w danej placówce programów nauczania zatwierdzonych przez dyrektora szkoły (dyrektor dokonuje zatwierdzenia przy zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej). A więc jeżeli cele edukacyjne miałyby być realizowane poprzez odtwarzanie filmów, wówczas element ten (jako sposób osiągania celów kształcenia) powinien zostać wskazany i uwzględniony w programie nauczania zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

Wszelkie przypadki odtwarzania filmów nie realizowane w ściśle ujmowanych celach dydaktycznych wynikających z programu nauczania, a tym bardziej odtwarzanie filmów dla rozrywki w czasie wolnym w świetlicach i bibliotekach lub w ramach integracji uczniów, na przykład podczas nocnych maratonów filmowych, odbywać się powinno wyłącznie po uzyskaniu zgody podmiotu praw autorskich w formie stosownej umowy licencyjnej. Przepis art. 27 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczący dozwolonego użytku nie będzie miał tu zastosowania. 

 

Q: Prowadzę mały prywatny gabinet stomatologiczny. Daję moim pacjentom możliwość oglądania bajek w poczekalni i podczas zabiegu. Czy potrzebuję licencji?

A: Tak. Nawet pojedyncze umożliwienie publicznego dostępu do utworu poprzez publiczne odtworzenie wymaga posiadania licencji, czyli zezwolenia podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich. Publiczne odtworzenie filmu to najkrócej rzecz ujmując każdy pokaz filmu odbywający się poza domem, dla osób pozostających w innych relacjach niż rodzinne więzy. Licencja musi być uzyskana bez względu na ilość osób i wyświetleń.

 

Q: Jaką mam pewność, że firma MPLC jest uprawniona do wydawania licencji na publiczne wyświetlanie filmów w imieniu producentów filmowych.

A: Wzór umowy licencyjnej zawiera standardowe oświadczenie MPLC o posiadaniu prawa do udzielania licencji na mocy zawartych umów i zgodnie z Ustawą. Pełna lista producentów reprezentowanych przez MPLC stanowi załącznik do umowy. Na życzenie klienta udostępniamy listy uwierzytelniające od kluczowych studiów filmowych.

Można skontaktować się również bezpośrednio z wybranym producentem lub jego polskim dystrybutorem i dowiedzieć się o możliwość niekomercyjnego wyświetlania filmów u źródła. Jeżeli producent znajduje się na liście producentów MPLC, jak na przykład największe studia filmowe: Disney, Fox, Paramount, Universal czy Warner, z pewnością skieruje firmę czy instytucję do MPLC.

 

Q: Ile Kosztuje Licencja MPLC?

A: W większości przypadków jednorazowa opłata za Parasol Licencyjny MPLC jest uzależniona od rodzaju działalności i wielkości miejsca objętego licencją. W nietypowych przypadkach przygotowujemy indywidualne wyceny w oparciu o wielkość publiczności i częstotliwość pokazów.

 

 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailem info@mplc.pl lub pod numerem telefonu +48 533 323 400
 
 
PUBLICZNE ODTWARZANIE FILMÓW, WYŚWIETLANIE BAJEK, PRAWO AUTORSKIE, DARMOWE PROJEKCJE FILMÓW, BEZPŁATNE SEANSE FILMOWE, NIEKOMERCYJNE POKAZY FILMÓW,  BAJKOWE SEANSE, PORANKI FILMOWE, POKAZY BAJEK, KINO MALUCHA, BAJKI NA WIELKIM EKRANIE, MARATONY FILMOWE, NOCE FILMOWE, WIECZORY FILMOWE, FILMY W ŚWIETLICY, ODTWARZANIE FILMÓW NA ZASTĘPSTWIE, MINI KINO, KINO LETNIE, KINOPOD CHMURKĄ,  KINO PLENEROWE,              POKAZY PLENEROWE         WAKACYJNE KINO, MARATONY FILMOWE, NOCE FILMOWE, WIECZORY FILMOWE, FILMY W ŚWIETLICY, ODTWARZANIE FILMÓW NA ZASTĘPSTWIE,          MINI KINO, BAJKI U STOMATOLOGA, FILMY W GABINECIE DENTYSTYCZNYM, FILMY W POCZEKALNI, Bajki w kąciku dla dzieci, Publiczny pokaz filmu